browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

VI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Zakopanem

UWAGA!

Główny sponsor wystawy w Zakopanem, firma TropiDog – producent wysokiej jakości suchej karmy dla psów – ufundowała nagrody dla wszystkich Zwycięzców Ras (BOB)!!!

 

Miejsce wystawy:

Stadion Biathlonowy w Kościelsku-Kirach (ul. Groń 11, 34-511 Kościelisko)

Mapa (kliknij)

Jak dojechać?
Kościelisko – Kiry – mapa polska
Google Maps
– for foreigners


Termin wystawy:

1. Sobota 28.07.2018

Grupy FCI:  II, III, IV, V, VII

2. Niedziela29.07.2018

Grupy FCI: I, VI, VIII, IX, X


Klasy wystawowe:

 • Klasa młodszych szczeniąt – w wieku od 4 do 6 miesięcy
 • Klasa szczeniąt – w wieku od 6 do 9 miesięcy
 • Klasa młodzieży – w wieku od 9 do 18 miesięcy
 • Klasa pośrednia – w wieku od 15 do 24 miesięcy
 • Klasa otwarta – w wieku powyżej 15 miesięcy
 • Klasa użytkowa – w wieku powyżej 15 miesięcy dla psów i suk z certyfikatem użytkowości (konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu certyfikatu)
 • Klasa championów – tylko dla psów/suk posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa (konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu dyplomu)
 • Klasa weteranów – dla psów/suk w wieku powyżej 8 lat

 

 W katalogu będą zamieszczone tylko te tytuły zgłaszanego psa, dla których załączono ich kserokopie. Brak powyższych dokumentów spowoduje przesunięcia psa do klasy otwartej.

UWAGA ! Zmiana w regulaminie wystaw ZKwP!

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada). W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, które mają podany nr PKR (dla psów z klas baby, szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu”) oraz nr rejestracyjny – obowiązkowo dla wszystkich psów.

 

OBSADA SĘDZIOWSKA

 

 UWAGA!!! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w obsadzie sędziowskiej z przyczyn niezależnych od niego.

 

Zgłoszenia:

 

Formularz zgłoszeniowy psa na wystawę

 

Formularz zgłoszeniowy Młody Prezenter

 

UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY

DO 17 LIPCA (WTOREK) DO GODZ. 14.00!!!


Jednocześnie informujemy, że po 15 lipca 2018 r. nie ma możliwości wycofywania zgłoszonych psów!

Zgłoszenia, skany rodowodów, championatów i certyfikatów użytkowości prosimy wysyłać na adres e-mail:

zkwp.zakopane@gmail.com

 Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • akceptacją warunków finansowych podanych przez organizatora,
 • potwierdzeniem prawidłowości danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

Potwierdzenie przyjęcia psa wraz z nr katalogowym, z nr ringu przesyłamy wyłącznie drogą elektroniczną, dlatego obowiązkowo należy podać adres e-mail. Zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 48 godzin od wysłania.

W razie problemów proszę dzwonić: +48 667 998 275


Opłaty:

 

Pierwszy pies 120 zł (50€) z katalogiem
Drugi pies i kolejne 110 zł (45€)
bez katalogu
Młodsze Szczenięta, Szczenięta, Weterany  60 zł (25€)
z katalogiem
Rasy polskie 60 zł (25€) z katalogiem
Młody Prezenter 40 zł (10€) z katalogiem
Najlepsza Para Psów 60 zł (20€)
bez katalogu
Najlepsza Grupa Hodowlana 60 zł (20€)
bez katalogu

 

 • Katalog dla pierwszego psa danego właściciela.
 • Za pierwszego psa uznajemy psy z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej i championów!
 • Za rasy polskie opłata wynosi połowę ceny pod warunkiem wystawienia psa! W przypadku zgłoszenia psa i nie doprowadzenia go do oceny wystawca zobowiązany jest uiścić opłatę taką, jak w dniu wystawy!
 • W konkurencjach hodowlanych wybierane są każdego dnia: jedna najlepsza grupa i jedna najlepsza para!!!!!

 

Nr konta: PL 08 8821 0009 0000 0000 0345 0001

S.W.I.F.T. code: POLUPLPR

          UWAGA:

 • Na dowodzie wpłaty „tytułem” prosimy podać: Imię i nazwisko właściciela, później:rasę i klasę psa.
 • Opłaty wniesione po 19.07.2018 i w dniu wystawy wynoszą 200 zł za każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów.
 • Prosimy nie przesyłać kopii potwierdzenia wpłaty. Opłaty za wystawę uznawane będą wyłącznie na podstawie wyciągu bankowego.
 • W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.
 • W przypadku psów z zagranicznym rodowodem, a będących własnością polskich wystawców (PKR w nostryfikacji) – podlegają opłacie wg cennika dla wystawców zagranicznych.
 • Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.
 • Wycofanie zgłoszenia lub zmiana klasy możliwa jest tylko do dnia 15.07.2018 r. – osobiście w biurze Oddziału lub poprzez adres e-mail: zkwp.zakopane@gmail.com
 • Na wystawie nie ma możliwości zmiany klasy ani zgłoszenia psa. Psy/suki nie ujęte w katalogu nie będą dopuszczone do oceny.

Reklamy w katalogu:

 

 • Jedna strona formatu A5, czarno-biała 200 zł
 • Pół strony A5, czarno-biała 100 zł
 • Jedna strona A5, kolorowa 400 zł

Reklamy proszę przesyłać w formacie *.jpg lub *.pdf

Na adres zkwp-zakopane@o2.pl wraz z dowodem wpłaty do dnia 29.06.2018

 

Polecamy noclegi dla wystawców z psami:

Dom Wypoczynkowy „Halit”, Kościelisko, tel. 18 20 79 282 ; e-mail: halit@halit.pl ; www.halit.pl

Hotel Villa Toscana, Murzasichle, tel. 18 20 84 246, e-mail: info@villatoscana.pl ; www.villatoscana.pl

Biathlonowy Klub Sportowy, baza noclegowa, tel. 18 20 79 090