browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Regulamin rankingu wystawowego

Ranking jest przedstawieniem osiągnięć psów i suk na wystawach, aby promować uczestnictwo w imprezach kynologicznych oraz wyróżnić psy i ich właścicieli.

Organizatorem rankingu jest Zarząd Oddziału ZKwP Zakopane. Na jego wniosek powołana zostaje Komisja rankingowa, która dokonuje podliczenia punktacji oraz wyników rankingu w poszczególnych kategoriach.

Uczestnictwo w rankingu jest prowadzone na zasadach całkowitej dobrowolności.

  1. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w ZKwP Oddział Zakopane.
  2. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie przez psy i suki z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych z tytułem Najlepszy Junior w Rasie, Najlepszy Weteran w Rasie, Zwycięzca Rasy i Zwycięzca Płci Przeciwnej, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt – ocen wybitnie obiecujących z tytułem Najlepsze Szczenię/Młodsze Szczenię
  3. Ranking obejmuje jeden sezon wystawowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Do rankingu wliczane są wyłącznie wystawy organizowane na terenie Polski przez ZKwP. Pod uwagę są brane tylko wystawy wszystkich ras (krajowe i międzynarodowe). Aby wziąć udział w rankingu, potrzebne są min. oceny i tytuły z 5 wystaw, a max. oceny i tytuły z 12 wystaw.
  4. Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest  do dnia 31 marca 2019 r.  przedłożyć w biurze oddziału zestawienie osiągnięć psa. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie. Formularz zestawienia będzie można pobrać ze strony internetowej Oddziału (załącznik nr 2).
  5. Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w trzech kategoriach:

– Zwycięzca Rankingu Najlepsze SZCZENIĘ Oddziału Zakopane 2018 – o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt.

– Zwycięzca Rankingu Najlepszy JUNIOR Oddziału Zakopane 2018 – o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodzieży oraz młodzików (ON).

– Zwycięzca Rankingu Wystawowego Oddziału ZAKOPANE 2018 – o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej, championów, weteranów. Tytuł otrzymuje pies/suka który łącznie otrzyma największą ilość punktów.

6. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabelach, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Lokaty z konkurencji finałowych będą brane pod uwagę tylko na podstawie wpisu na karcie oceny z pieczątką organizatora wystawy lub zaświadczenia wystawionego przez organizatora danej wystawy.

8. Wyniki rankingu będą ogłoszone w maju 2019 r. oraz zamieszczane na stronie internetowej ZKwP Oddział Zakopane i w siedzibie Oddziału na tablicy ogłoszeń.

9. Dla zwycięzców ufundowane zostaną nagrody (możliwe będą również nagrody indywidualne od sponsorów), które zostaną wręczone na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Kościelisku-Kirach organizowanej przez ZKwP  Oddział Zakopane.

Tabela punktów

Dokumenty do pobrania:

Tabela punktów

Tabela osiągnięć 2018

Zestawienie 2018