browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uwaga! Opłacenie składek członkowskich za 2014 r.

Dodano: 8 stycznia 2015

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Zakopane wzywa do opłacenia zaległych składek członkowskich za 2014 r. w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015 r.

Informujemy, że składkę można opłacić w kasie biura oddziału w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.30-18.30 lub na konto oddziału – z podaniem imienia i nazwiska osoby opłacającej składkę oraz okresu (roku) za jaki dokonywana jest opłata.

Nr konta:

08 8821 0009 0000 0000 0345 0001

Po 1 lutym 2015 r. członkowie ZKwP nadal zalegający w płatności składek zostaną skreśleni z listy członków uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału.

Komentowanie wstrzymane.