browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zarząd Oddziału Zakopane


Przewodniczący Zarządu Oddziału Tadeusz Wirmański
Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych Artur Pańszczyk
Wiceprzewodniczący ds. Hodowlanych Barbara Jasiołek
Sekretarz Zarządu Oddziału Aneta Kułach-Pańszczyk
Skarbnik Zarządu Oddziału Szymon Chyc
Członkowie Zarządu Oddziału Józef Bobak
Paweł Ciężczak

•      •     •


Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Ciesielska – Przewodnicząca

Władysław Budz Jr – Wiceprzewodniczący

Rafał Ligęza – Sekretarz


Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Stanisław Karpiel – Przewodniczący

Roman Bukowski – Wiceprzewodniczący

Marek Komperda – Sekretarz

Tomasz Król-Tomków – Czlonek


Honorowy Przewodniczący Oddziału

Stanisław Bukowski


Sekretariat Oddziału

Urszula Majewska


Księgowość

Danuta Miśkowiec


Sędziowie kynologiczni oddziału

Wiesława Misterka-Kluska – sędzia międzynarodowy (KLIK)

Dorota Pawlikowska-Rosół – sędzia międzynarodowy (KLIK)

Monika Berger (KLIK)

Marek Słowik – sędzia krajowy (KLIK)


Rzecznik Dyscypliny – Urszula Majewska

Oddziałowa Komisja Hodowlana

Tadeusz Wirmański

Stanisław Bukowski

Barbara Jasiołek

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

Barbara Jasiołek – Przewodnicząca

Aneta Bors

Mariusz Cichostępski


Władze Oddziału wybrane zostały na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym dn. 27.02.2015 r.