UWAGA! / ATTENTION!

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie właśściciela psa/suki do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane w terminie.

Zgłaszając psa/sukę do klasy championów należy dołączyć kserokopię dyplomu, zaś do klasy użytkowej kserokopię certyfikatu użytkowośści wydanego przez Zarząd Główny ZKwP (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej).

Brak dyplomu/certyfikatu spowoduje przesunięcie psa/suki do klasy otwartej.

Zgodnie z uchwałą ZG ZKwP z 18.03.2015 r., w przypadku kopiowanych uszu / ogonów u psów urodzonych po 01.01.2012 r. właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza weterynarii, będącego członkiem Izby Weterynaryjnej w Polsce. Zaświadczenie musi zawierać szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i lekarza wystawiającego zaświadczenie: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

Zaświadczenia wystawiane przez lekarzy weterynarii z zagranicy nie będą honorowane.

Psy pochodzące z krajów, w których nie obowiązuje zakaz kopiowania ogonów i uszu będą przyjmowane na wystawy na dotychczasowych zasadach.

Each registered dog must be paid, even if it won’t bring to judgment!

Working Class - dogs over 15 months with certificate of utility (the copy or scan of the certificate must be enclosed to the application).

Champion Class - only for dogs which have the title of national or international champion (the copy or scan of the certificate must be enclosed to the application).

The dogs’ titles will be place on the catalogue if the copies of certificates will be enclosed to application. Lack of these documents will cause transfer dog to open class.

Wysłanie zgłoszenia / Sending application

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z:

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- akceptacją warunków finansowych podanych przez organizatora,

- potwierdzeniem prawidłowości danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

Sending application means:

- agreement to personal data processing

- agreement to financial terms of organizer

- confirmation of personal data sending in application

Potwierdzenie / Confirmation

Potwierdzenie przyjęcia psa wraz z nr katalogowym, z nr ringu przesyłamy wyłącznie drogą elektroniczną.

Zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 48 godzin od wysłania.

W razie problemów proszę dzwonić:
+48 535 058 609

The confirmation of application’s accepting, catalogue number and ring number will be send only by e-mail. E-mail address must be given on the application!!!

The application will be confirmed within 48 hours.

Should you have any questions or doubts, please call:
+48 535 058 609

FORMULARZ ZGŁOSZENIA / ENTRY FORM

Wystawa/Exhibition

Klubowa Wystawa Polskich Owczarków Podhalańskich

Kępno (woj. wielkopolskie), 2019-04-14

Dane psa / Data of dog

Nr rodowodu (PKR) wymagany jest dla wszystkich psów/suk z wyjątkiem klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży, w których dopuszczalna jest adnotacja "w przygotowaniu".
The pedigree’s number is obligatory for dogs exhibited on the classes: intermediate, open, utility and veteran’s. Note: “in preparation” is allowed on the other class.

Informacje o właścicielu/Owner information

Załączniki / Attachments

Usuń/Remove
Usuń/Remove
Usuń/Remove
Usuń/Remove